دانلود هر دم ز گوشم میرسد اواز زنگ قافله با صدای و دل نشین کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

دانلود هر دم ز گوشم میرسد اواز زنگ قافله با صدای و دل نشین کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

دانلود هر دم ز گوشم میرسد اواز زنگ قافله با صدای و دل نشین کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

دانلود هر دم ز گوشم میرسد اواز زنگ قافله
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
زن میان محملی اندر غم و تاب و تب است
این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است
زن میان محملی اندر غم و تاب و تب است
این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهشت عاشقان اینجا دیار کربلا
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهت عاشقان اینجا دیار کربلا
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهشت عاشقان اینجا دیار کربلا
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهت عاشقان اینجا دیار کربلا
در این زمین پر بلا میر علمدارم سقا و سالارم
غلتت در خون در علقمه یارو و غم خوارم سقا و سالارم
اکبر شهید از کین شود آن مونس و یارم
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
هر دم ز گوشم میرسد آواز زنگ قافله
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
زن میان محملی اندر غم و تاب و تب است
این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است
زن میان محملی اندر غم و تاب و تب است
این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهشت عاشقان اینجا دیار کربلا
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهت عاشقان اینجا دیار کربلا
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهشت عاشقان اینجا دیار کربلا
محمل مران ای ساربان اینجا زمین کربلا
اینجا بهت عاشقان اینجا دیار کربلا

 

ادرس اینستاگرام عصر ظهور هرمزگان

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود هر دم ز گوشم میرسد اواز زنگ قافله با صدای و دل نشین کربلایی علی ذاکری {داد حسن}
  • دانلود هر دم ز گوشم میرسد اواز زنگ قافله با صدای و دل نشین کربلایی علی ذاکری {داد حسن}
  • هر دم به گوشم می رسد
  • کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *