دانلود دشتی خوانی شام غریبانه حسین با صدای کربلایی اسماعیل محرابی محرم هزاروچهارصد

دانلود دشتی خوانی شام غریبانه حسین با صدای کربلایی اسماعیل محرابی محرم هزاروچهارصد

دانلود دشتی خوانی شام غریبانه حسین با صدای کربلایی اسماعیل محرابی محرم هزاروچهارصد

 

 

دانلود دشتی خوانی شام غریبانه حسین با صدای کربلایی اسماعیل محرابی محرم هزاروچهارصد

 

 

 

افتا و خیزان میروند
سوی عزیزان می روم
بحر وداع اخرین
با چشم گریان میروم

اتش ز داغ اصغرم
بی خنده طفل حرم
زارو پریشان میروم

افتا و خیزان میروند
سوی عزیزان می روم
بحر وداع اخرین
با چشم گریان میروم

گهوارش در چشم من
یا لبان تشنه اش
اکبر کجا اصغر چه شد
بی این و آن میروم

مادر به زینب بنگرو
شام غریبانه حسین
همراه راس شاه دین
در این بیابان میروم

افتا و خیزان میروند
سوی عزیزان می روم
بحر وداع اخرین
با چشم گریان میروم

ابر بهارم زینبم
یک چهل بی تابو تبم
نام بردار برلبم
با ذکر قران میروم

 
با چشم گریان میرومگهوارش در چشم من
یا لبان تشنه اشاکبر کجا اصغر چه شد
بی این و آن میروم مادر به زینب بنگرو
شام غریبانه حسین همراه راس شاه دین
در این بیابان میرومافتا و خیزان میروند
سوی عزیزان می روم
بحر وداع اخرین با چشم گریان میروم
ابر بهارم زینبمیک چهل بی تابو تبم
نام بردار برلبمبا ذکر قران میروم
همراه راس شاه دین در این بیابان میروم
افتا و خیزان میروندسوی عزیزان می روم
بحر وداع اخرین با چشم گریان میروم
ابر بهارم زینبمیک چهل بی تابو تبم
نام بردار برلبمبا ذکر قران میروم
افتا و خیزان میروندسوی عزیزان می روم
بحر وداع اخرین با چشم گریان میروم
اتش ز داغ اصغرم بی خنده طفل حرم
زارو پریشان میرومافتاا و خیزان میروند
سوی عزیزان می رومبحر وداع اخرین
با چشم گریان میرومگهوارش در چشم من
یا لبان تشنه اشاکبر کجا اصغر چه شد
بی این و آن میروم مادر به زینب بنگرو

آدرس اینستاگرام عصر ظهور هرمزگان


آدرس اینستاگرام عصر ظهور هرمزگان


آدرس اینستاگرام عصر ظهور هرمزگان

 

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود دشتی خوانی شام غریبانه حسین با صدای کربلایی اسماعیل محرابی محرم هزاروچهارصد
  • دانلود دشتی خوانی شام غریبانه حسین با صدای کربلایی اسماعیل محرابی محرم هزاروچهارصد
  • شام غریبان حسین
  • کربلایی اسماعیل محرابی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *