دانلودواحدلیلاسرت سلامت شده پاره پاره اکبر با صدای زیبا کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

دانلودواحدلیلاسرت سلامت شده پاره پاره اکبر با صدای زیبا کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

دانلودواحدلیلاسرت سلامت شده پاره پاره اکبر با صدای زیبا کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

دانلودواحدلیلاسرت سلامت شده پاره پاره اکبر با صدای زیبا کربلایی علی ذاکری
لیلا سرت سلامت شده پاره پاره اکبر
لیلا سرت سلامت شده پاره پاره اکبر
از دست قوم عدوان از پی تیغ و خنجر
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
از آه جان گدازت عالم تو نوحه گر کن
ای خواهر پریشان ای زینب حزینه
ای خواهر پریشان ای زینب حزینه
مگذار ام لیلا از غم زند به سینه
او ببر به خیمه با کودکان سراسر
قدم زغم کمان شد ای خواهر حبیبم
ای خواهر پریشان ای زینب حزینه
مگذار ام لیلا از غم زند به سینه
او ببر به خیمه با کودکان سراسر
قدم زغم کمان شد ای خواهر حبیبم
مانند اکبر من کس در جهان ندیدم
از داغ او کبابم
تا صبح روز محشر
لیلا سرت سلامت شده پاره پاره اکبر
از دست قوم عدوان از پی تیغ و خنجر
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
از آه جان گدازت عالم تو نوحه گر کن
زحمت بسی کشیدی
خیر از علی ندیدی
بودم و دل امیدی
چونکه پسر نداری
زحمت بسی کشیدی
خیر از علی ندیدی
بودم و دل امیدی
چونکه پسر نداری
زحمت بسی کشیدی
خیر از علی ندیدی
بودم و دل امیدی
چونکه پسر نداری
زحمت بسی کشیدی
خیر از علی ندیدی
بودم و دل امیدی
چونکه پسر نداری
لیلا سرت سلامت شده پاره پاره اکبر
از دست قوم عدوان از پی تیغ و خنجر
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
از آه جان گدازت عالم تو نوحه گر کن
لیلا سرت سلامت شده پاره پاره اکبر
از دست قوم عدوان از پی تیغ و خنجر
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
از آه جان گدازت عالم تو نوحه گر کن
ای مادر مکدر تا صبح روز محشر
از داغ روی اکبر
جز چشم تر نداری
لیلا سرت سلامت شده پاره پاره اکبر
از دست قوم عدوان از پی تیغ و خنجر
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
رخت سیه به ببر کن خاک عزا به سر کن
از آه جان گدازت عالم تو نوحه گر کن

 

 

ادرس اینستاگرام عصر ظهور هرمزگان

بشنوید و دریافت کنید...

دانلودواحدلیلاسرت سلامت شده پاره پاره اکبر با صدای زیبا کربلایی علی ذاکری {داد حسن}
  • دانلودواحدلیلاسرت سلامت شده پاره پاره اکبر با صدای زیبا کربلایی علی ذاکری {داد حسن}
  • لیلا سرت سلامت شد پاره پاره اکبر
  • کربلایی علی ذاکری {داد حسن}

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *